• slider image 400
 • slider image 416
 • slider image 417
 • slider image 418
 • slider image 419
 • slider image 420
 • slider image 421
 • slider image 422
 • slider image 423
 • slider image 424
 • slider image 388
 • slider image 389
 • slider image 390
 • slider image 391
 • slider image 392
 • slider image 375
 • slider image 370
 • slider image 367
 • slider image 368
 • slider image 372
 • slider image 369
 • slider image 371
 • slider image 373
 • slider image 374
 • slider image 376
 • slider image 358
 • slider image 359
 • slider image 360
 • slider image 361
 • slider image 362
 • slider image 363
 • slider image 364
 • slider image 365
 • slider image 366
 • slider image 379
 • slider image 383
 • slider image 386
 • slider image 387
:::
公告 許瑋珊 - 榮譽榜 | 2020-11-06 | 點閱數: 42

賀 本校學生通過教育部閩南語語言能力認證考試  基礎級

五甲 黃弈芸、魏湘蓉

六甲 陳鈞翊、何翊寧、薛誼臻、洪淑珍、黃珮瑜

 

校長及全體師生暨家長會 仝賀

:::

好站推薦

[ more... ]